Önkéntes projekt bemutatasa

AZ ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA PROGRAM BEMUTATÁSA

A pályázatunk melynek címe: 

„Önkéntesség személyre szabva című program megvalósítása a Gyermekálom Családsegítő Egyesületnél„

 

A Gyermekálom Családsegítő Egyesület a családi bölcsődén kersztül legalább 23 fő 18-22 év közötti fiatalt szeretne mentorálni, foglalkoztatni, akik hozzájárulnak az Egyesület még gördülé-kenyebb munkájához és bővítéséhez és segítik az Éden Családi Bölcsőde mindennapi feladatainak ellátását (pl.: étkeztetés, gyer-mekek foglalkoztatása), valamint az egyéb programok szervezését (pl.: anyák napja, családi napok). 
 
Az Egyesület már eddig is fogadott önkénteseket minden tevékenységi ágazatában, a gyermekek alapellátásra is. Az önkéntesek fogadásában tapasztalattal és pozitív visszajelzésekkel rendelkezik Egyesületünk. Eddigi tapasztalataink alapjána megfelelő módszerekkel kiválasztott Önkéntes életre szóló tapasztalatokat szerezhet Egyesületünknél, melyeket a későbbiek folyamán mind a magánélete, mind a szakmai munkássága során kamatoztathat.
 
Ugyanakkor Egyesületünk számára is pozitív hozzáadott értéket jelent az Önkéntesek részvétel a mindennapi tevékenységünk során, hiszen a rájuk bízott tevékeny-ségek ellátásán túl, külső meglátásaikkal sok esetben pozitív irányba segítették Egyesületünk szakmai fejlődését.
 
A projekt során az Egyesület 23 fő 18-22 év közötti fiatalt szeretne Önkéntesként foglalkoztatni, akik tevé-kenységükkel segítik az Egyesület munkáját, az Egyesület pedig széleskörű szakmai és gyakorlati tapasztalatokat biztosít az Önkéntesek számára, mely Fiatalok számára kiemelkedő jelentőségű. 
Az Önkéntesek egyedileg dönhetik el, hogy milyen időtartamot kívánnak
 
Egyesületünknél tölteni (6-12 hónap között). Előzetes felméréseink alapján átlagosan 7 hónapos időtartamban gondolkodnak a fiatalok. Az önkéntesek az Egyesületnél a mindennapi feladatainak ellátásában vesznek részt a gyermekek alapellátása területén (gyermekek gondo-zásának segítése, foglalkozások szervezése, rendez-vényszervezés stb.), továbbá az Egyesület képzéseket és tanácsadásokat biztosít számukra. 
 
A projekt célcsoportja a 18-22 év közötti fiatalok.
Célcsoportunkba tar-toznak a hátrányos helyzetű, roma fia-talok is, továbbá a Debrecen vonzás-körzetében lévő hátrányos helyzetű települések érettsé-gizett, munkával nem rendelkező diákjai. A projekt megvalósítása során minél több roma fiatalt és mélyszegénységben élő fiatalokat szeretnénk bevonni. 
 
Az Egyesület Jelen projekt keretén belül meglévő tapasztalatát felhasználva kívánja továbbfejleszteni önkéntes fogadási tevékenységét. 

Dokumentumok

Toborzó plakát

szorolap01

szorolap02

Küldjön üzenetet

Kapcsolat

Telephely: 4034 Debrecen, Létai u. 16.

Search